Versterking belangenbehartiging Leidse ondernemers. Ondernemend Leiden en Centrummanagement Leiden kiezen nieuwe boegbeelden

Erwin Roodhart start met ingang van 1 juni als Manager Stadsbreed bij Ondernemend
Leiden. Binnen Centrummanagement Leiden zal hij worden opgevolgd door Hans Gennotte.
Waar Centrummanagement Leiden zich inzet voor een bruisende en economische vitale
binnenstad heeft Ondernemend Leiden de focus juist op een stadsbreed niveau.

Ondernemend Leiden is een samenwerkingsverband van de overkoepelende ondernemersverenigingen
Bedrijvig Leiden, BV Leiden, Leiden Bio Science Park, Centrummanagement
Leiden en het Ondernemersfonds Leiden.

“Erwin heeft zich de afgelopen jaren enorm ingezet voor de ondernemers en hun belangen
in het centrum en de doorontwikkeling van de taken vanuit Centrummanagement Leiden.
Het afgelopen decennium heeft de binnenstad een grote metamorfose doorgemaakt. Met
Erwin aan het roer heeft het Centrummanagement door middel van lobby-trajecten en
organisatorisch inzet een belangrijke bijdrage kunnen leveren.” Aldus Hans Janssens,
voorzitter van het bestuur van het Centrummanagement Leiden.

Nico Tates, de nieuwe voorzitter van Ondernemend Leiden, zegt: “Ondernemend Leiden
wil dat de stadsbrede belangen beter op de kaart worden gezet en dat er meer en nadrukkelijker
rekening wordt gehouden met Leidse ondernemersbelangen. Samen met het
bestuur, gaat Erwin Roodhart een nieuwe impuls geven aan de communicatie met onze
achterban en de lobby-activiteiten richting de gemeente. Wij zijn daarom zeer verheugd dat
Erwin Roodhart met zijn in 8 jaar opgedane schat aan kennis, ervaring en contacten binnen
het Leidse centrum en daarbuiten, ons in de uitvoering daarvan gaat versterken.”

Hans Gennotte, momenteel interim-centrummanager, zal Erwin Roodhart opvolgen als
Centrummanager. Hans heeft in het verleden veel retailervaring opgedaan, als bedrijfsleider
bij C&A en V&D. Daarnaast was hij in verschillende ondernemersverenigingen actief, waardoor
hij weet wat er bij de ondernemers speelt. Met deze kennis en zijn opgedane ervaring
van de afgelopen 3 jaar bij het Centrummanagement Leiden, is Hans Gennotte de ideale
opvolger van Erwin Roodhart.

Gedurende de komende maanden zal Erwin zijn werkzaamheden voor Centrummanagement
Leiden afbouwen en overdragen.