Gemeenteraadsverkiezingen 2018 en Manifest Leiden Ondernemende Stad 2018-2022

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 en Manifest Leiden Ondernemende Stad 2018-2022

Ondernemend Leiden roept op tot intensievere samenwerking. Het gaat goed met Leiden maar overheid en bedrijfsleven moeten nog meer hun krachten bundelen.

Een brede samenwerking van 17 (ondernemers)verenigingen roept op tot een intensievere samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven.
In het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 hebben de 17 organisaties, onder aanvoering van Stichting Ondernemend Leiden en met steun van VNO-NCW, een manifest uitgewerkt.

Hierin spreken de organisaties ambities uit om het vestigingsklimaat voor bedrijven en werknemers te optimaliseren in een stad en regio die volop in ontwikkeling is.
In het manifest worden de volgende 8 ambities en de gewenste publiek-private samenwerking omschreven:

1. Omgevingswet en verstedelijkingsopgave
2. Bereikbaarheid
3. Duurzaamheid en circulaire economie
4. Leiden een ‘smart city’
5. Dynamische beheer openbare ruimte
6. Onderwijs en arbeidsmarkt
7. De binnenstad: campus en huiskamer van de regio
8. Regie en organiserend vermogen

‘Bekijk het volledige manifest’ - brochure Manifest Leiden Ondernemende Stad 2018-2022

Noteer 7 februari 2018 alvast in uw agenda voor het verkiezingsdebat tussen de Leidse ondernemers en de Leidse politiek!